Szupervízió folyamata

A szupervízió egyéni és csoportos formában problémák, konfliktusok felismerésében, feldolgozásában, a megoldásokhoz vezető út megtalálásában, önreflexió fejlesztésében, vezetői kompetenciák fejlesztésében, munkahelyi csoportok együttműködésének, kommunikációjának fejlesztésében segít.

A szupervízió konkrét helyzetből indul ki, amit a szupervizált személy vezet elő. A szupervizált és a helyzet egymásra való hatására fókuszálunk elemezve a helyzet lehetséges jelentéseit, létrejöttének mechanizmusait, az egyén működésének jellemzőit és lehetséges tartalékait. A szupervizor a szupervizált belső motivációit, viselkedésének mozgatórugóit követi. A szupervíziós folyamat során  az a cél, hogy a szupervizált egyre nagyobb rálátást kapjon az adott helyzetre, a felismerés élményét megélve lássa meg a saját lehetőségeit és tartalékait a helyzet kezelésére.

Az oldal elejére