Az egyéni és csoportos szupervízió folyamat alapú fejlesztési folyamat, fő témája a szakmai elakadások.
Az egyéni szupervízió esetén a szupervizált és a szupervízor együtt dolgozza fel a problémát.
Csoportos szupervízió esetén, a szupervízor vezetésével a csoporttagokkal együtt kerül a szupervizált problémája feldolgozásra, együtt segítik a megoldáshoz vezető úthoz, együtt fejlesztik az önreflexiót.
Feldolgozható esetek (elakadások) témái lehetnek:

 • Én és a szakmai bizonytalanságom
 • Én és a karrierem, szakmai dilemmák
 • Szakmai identitás
 • Motiváció kérdésköre
 • Kiégés érzése
 • Frusztráció
 • Szakmai tehetetlenség
 • Kollégáimmal, vezetőmmel való konfliktusaim, s minden olyan eset, ami a munkám során kérdéseket vet fel.

A szupervízió egyéni és csoportos formában problémák, konfliktusok felismerésében, feldolgozásában, a megoldásokhoz vezető út megtalálásában, önreflexió fejlesztésében, vezetői kompetenciák fejlesztésében, munkahelyi csoportok együttműködésének, kommunikációjának fejlesztésében segít.

A szupervízió konkrét helyzetből indul ki, amit a szupervizált személy vezet elő. A szupervizált és a helyzet egymásra való hatására fókuszálunk elemezve a helyzet lehetséges jelentéseit, létrejöttének mechanizmusait, az egyén működésének jellemzőit és lehetséges tartalékait. A szupervizor a szupervizált belső motivációit, viselkedésének mozgatórugóit követi. A szupervíziós folyamat során  az a cél, hogy a szupervizált egyre nagyobb rálátást kapjon az adott helyzetre, a felismerés élményét megélve lássa meg a saját lehetőségeit és tartalékait a helyzet kezelésére.

Team szupervízió a csoport szupervízió speciális formája, ahol az egy munkahelyen dolgozók alkotnak csoportot és keresnek megoldást a csoportban megjelenő problémákra. Ebben az esetben a szupervízió célja lehet az együttműködés fejlesztése, a kommunikáció javítása a teamen belül, illetve a vezető és a munkatársak között.
Feldolgozható esetek (elakadások) témái lehetnek:

 • Kommunikáció fejlesztése
 • Együttműködés fejlesztése
 • Folyamatok javítása
 • A vezető és a munkatársak közötti  probléma megoldása
 • Teamen belüli konfliktusok kezelése
 • Teamen belüli szerepek tisztázása

Vezetői szupervízió esetén a vezetői dilemmák kerülnek fókuszba, a vezetői problémák és elakadások a kompetenciák erősítésével fejlesztésével kerülnek megoldásra.
Feldolgozható esetek (elakadások)  témái lehetnek:

 • Én és a vezetői szerepem
 • Vezetői hatékonyságom
 • Vezetői dilemmáim
 • Vezetői kompetenciám
 • Vezetői időbeosztás
 • Vezetői önismeretem
 • Munkatársaim motiválása
 • Szakmai identitás
 • Munkahelyi konfliktusaim, stb, s minden olyan eset, ami kérdésként merül fel és elakadást okoz.
Az oldal elejére