Mi a szupervízió?

A szupervíziós ülés, egy olyan beszélgetés, esetfeldolgozás, ahol a szupervízált megnyílik, s egy konkrét eseten keresztül feltárja problémáját. A szupervízor irányítottan kérdez, mely kérdések segítik az önreflektív válaszokat.

A szupervízió a szakmai személyiség „belső életét” kíséri. Olyan helyzetekben segít, amikor egy szakember, - legyen az vezető beosztású, vagy specialista egy területen,- valamilyen oknál fogva elakad, a megszokott működése már nem válik be, demotivált lesz, vagy akár a burn out szindróma (kiégés) jelei figyelhetők meg nála.

A közös szupervíziós munka az elakadási helyzetek személyes háttérösszefüggéseire, ezek felismerésére irányul. A munkafolyamat során a szupervízor a problémahozó meglévő képességeire, azok felismeréseire kínál lehetőséget, az önreflexió az önmagunkról való tanulás által.

Az oldal elejére